O parafii

 

Parafia św. Piotra (Mohyły) wchodzi w skład Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Prawosławnej Autokefalicznej Cerkwi w Polsce.

 

Pierwsza Liturgia Święta odbyła się 17 czerwca 2001 r. i była celebrowana przez Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego Jeremiasza.

 

Nabożeństwa odprawiane są w języku ukraińskim i cerkiewno-słowiańskim. Parafia przestrzega kalendarza juliańskiego -„starego stylu”.

Jesteśmy w tej cerkwi drugą parafią, obok parafii polskojęzycznej p.w. św. Cyryla i Metodego.

 

Parafia powstała dzięki staraniom ukraińskiej prawosławnej społeczności Wrocławia.

Celem założenia parafii była potrzeba zachowania cerkiewnej tradycji kijowsko-halickiej, jednoczącej potomków byłych mieszkańców Łemkowszczyzny, Ziemii Przemyskiej, Nadsania, Chełmszczyzny i Podlasia wysiedlonych podczas operacji „Wisła” w 1947r., a także obywateli Ukrainy i parafian, dla których tradycja ta jest duchowo bliska.

 

Chrzest Rusi Kijowskiej w 988 r. jest wspólnym źródłem tożsamości religijnej, historycznej i narodowej dla cerkwi i społeczności parafialnych tradycji kijowsko-halickiej.

 

Liturgia święta odprawiana jest w każdą Niedzielę o godz 11.00.

 

 

 

Proboszcz: ks. mitrat Konstanty Marczyk

Adres parafii: 50-128 Wrocław, ul. Św. Jadwigi 14.

Rada parafialna: e-mail:parafiawroclaw@op.pl

Strona internetowa: www. cerkiew-wroclaw.com

 

 

 

 

 

Historia parafii

 

W pierwszym roku dzialalności parafii duszpasterzem był ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, proboszcz parafii św Cyryla i Metodego we Wrocławiu przy ul.św. Jadwigi 14.

16 czerwca 2001 roku Arcybiskup Jermiasz przeniosł do naszej cerkwi relikwie św.św. Męczenników Wileńskich Antonija, Joana i Eustachija.

17 czerwca 2001 o godz 9.00 odbyło się pierwsze Nabożeństwo które odprawił ks. mitrat Eugeniusz Cebulski. W stworzeniu chóru i opanowaniu śpiewu służył pomocą ks. diakon Grzegorz Cebulski.

14 pażdziernika 2001 r, odbyły się pierwsze wybory do Rady Parafialnej a 21 listopada nowowybrany komitet został pobłogosławiony przez Arcybiskupa Jeremiasza a parafia uzyskała zgodę na używanie języka ukraińskiego w Liturgii.

 

"... z uwagi na potrzebę formowania świadomości cerkiewnej wiernych - jak napisał ks.Mitrat Eugeniusz Cebulski w "parafialnych wiadomościach" - przez podtrzymywanie duchowej spuścizny Rusi Kijowskiej obejmującej Ziemię Przemyską, Chełmszczyznę, Podlasie a także terytorium dzisiejszej Łemkowszczyzny... , parafianie jednomyślnie zdecydowali przyjąć za patrona parafii św. Piotra ( Mohyłę) metropolitę kijowskiego i halickiego.

Cytując dalej ks. E. Cebulskiego: "... doświadczani ze strony obcych a niekiedy i współbraci wierni starszego i młodszego pokolenia znajdą pod ochroną świętego Piotra Mohyły duchową opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem w niebie...".

 

Pierwsze święto parafialne odbyło się w dn. 11 Maja 2002 r. Uroczystą Liturgię celebrował Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki Adam i Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jeremiasz. Po zakończeniu Liturgii Świętej Arcybiskup Jeremiasz pobłogosławił przyjęcie za patrona parafii św. Piotra Mohyłę .

Od 06.09. 2002r. obowiązki duszpasterza przejął ks. Mykoła Petriwśkij.

15grudnia 2002 r. nasza parafia uczciła 55 rocznice tragicznej "akcji Wisła" . Parastas i Molebeń za ofiary deportacji odprawił Arcybiskup Jeremiasz, ks. Mitrat Eugeniusz Cebulski i ks. Mykoła Petriwśkij. Władyka Jeremiasz poświęcił tablicę wmurowaną w przesionku cerkwi, poświęconą: "Wygnanym z ojczystych ziem w 55 rocznice akcji Wisła".

Z powodu wyjazdu ks. Mykoły Petriwskiego na Ukrainę w 2005 r., nowym naszym duszpasterzem został ks. Andrzej Dudra, prowadząc parafię do czerwca 2006.

Od lipca 2006 r, nowym proboszczem został ks. mitrat Konstanty Marczyk.

 

parafiawroclaw.op.pl